Our work

The vision // Te whakakitenga

“Abundance & biodiversity returned. Mauri ora!”

He Tīkapa Moana kua whakanikotia ki te papamoana ākau kuku kua whakarauoratia, ki te pūnaha hauropi, ki ngā kararehe moana rerenga rauropi.

Our vision is a Hauraki Gulf, enhanced with restored seabed mussel reefs, healthy ecosystems and a natural biodiversity of marine life.

The mission // Te whāinga

“Te re-mussel the Gulf”

Kia mahi tahi me te Mana Whenua me te hāpori anō hoki kia whakahaumanutia ngā ākau kuku o Te Moana ki Tīkapa / Te Moananui ā-Toi.

Our mission is to work in partnership with mana whenua & community to restore the mussel reefs of the Hauraki Gulf.

Mussel reef restoration - Before and After
Mussel reefs increase biodiversity and productivity.

Find out what this involves.

Principal Partners & Funders